Dávame do pozornosti návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 najneskôr do 11. decembra 2015:

  • písomne alebo osobne:  Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014

Vyvesené: 30.11.2015
Zvesené: 15.12.2015