Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28.01.2018 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom Krasňany.

Účasť všetkých členov DHZ je potrebná. Bude sa vyberať za členské známky 3,- €. Členovia nad 62 rokov 2,- €.