Obec Krasňany oznamuje, že dňa 10.04.2018 bolo odovzdané stavenisko na "Opravu mosta na miestnej komunikácii ponad vodný tok v obci Krasňany" zhotoviteľovi Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, čím boli práce zahájané.

Upozorňujeme majiteľov rodinných domov v lokalite "Na Pupov", že počas vykonávania stavebných prác od 16.04.2018 (pondelok) budú mať obmedzený prístup k svojim RD. Žiadame ich, aby si svoje motorové vozidlá preparkovali tak, aby ich mohli používať.

Pre peší prístup k RD je zhotovené provizórne premostenie potoka.

Predpokladaná výluka mosta je 3 - 4 týždne.

Počas doby výstavby žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v blízkosti staveniska, aby sa predišlo úrazom.