Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Vás pozýva na prednášku, ktorá je zameraná na správne domáce kompostovanie v kompostéroch v rámci projektu z fondov EÚ "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Združenia obcí MTD" KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH - spôsob ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost.

Krasňany 31.10.2018 o 15:00 hod.
spoločenská miestnosť nad Obecným úradom

Program:

  • ako si vyrobiť kvalitný kompost v domácich podmienkach
  • využitie kompostu na záhrade
  • diskusia

lektor: Branislav Moňok, Priatelia zeme - SPZ

Kompostér pre občanov je zdarma, dôležitá je účasť aspoň jednej osoby za domácnosť.

Tešíme sa na Vašu účasť!