V piatok 10. marca 2023 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom elektronických a elektromotorických sirén.

Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.