Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2018: 1443

nad 15 rokov: 1159
do 15 rokov: 284
priemerný vek: 36,39 r.


Deti (do 15 rokov): 284

dievčatá: 147
chlapci: 137

Mládež (od 15 do 18 rokov): 38

dievčatá: 23
chlapci: 15

Dospelí: 1121

ženy: 549
muži: 572


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

K trvalému pobytu prihlásených: 74 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 26 občanov

Narodených: 18

Zomrelých: 8

Celkový prírastok obyvateľov: 58

Počet uzatvorených manželstiev: 17