Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2019: 1498

nad 15 rokov: 1188
do 15 rokov: 310
priemerný vek: 36,14 r.


Deti (do 15 rokov): 310

dievčatá: 153
chlapci: 157

Mládež (od 15 do 18 rokov): 41

dievčatá: 24
chlapci: 17

Dospelí: 1147

ženy: 563
muži: 584


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

K trvalému pobytu prihlásených: 77 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 29 občanov

Narodených: 21

Zomrelých: 15

Celkový prírastok obyvateľov: 54

Počet uzatvorených manželstiev: 15