Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2020:  1539

  • nad 15 rokov:  1214
  • do 15 rokov:      325
  • priemerný vek:   36,25 r.

Deti (do 15 rokov):  325

  • dievčatá: 155
  • chlapci:  170

Mládež (od 15 do 18 rokov):  47

  • dievčatá: 28
  • chlapci:  19

Dospelí:  1167

  • ženy:  577
  • muži:  590


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

K trvalému pobytu prihlásených:   47

Z trvalého pobytu odhlásených:    15

Narodených:   19

Zomrelých:     11

Celkový prírastok obyvateľov:       40

Počet uzatvorených manželstiev:  9