Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2021:  1557

  • nad 15 rokov:  1224
  • do 15 rokov:      333
  • priemerný vek:   36,20 r.

Deti (do 15 rokov):  333

  • dievčatá: 163
  • chlapci:  170

Mládež (od 15 do 18 rokov):  52

  • dievčatá: 24
  • chlapci:   28

Dospelí:  1172

  • ženy:  587
  • muži:  585


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

K trvalému pobytu prihlásených:   32

Z trvalého pobytu odhlásených:    17

Narodených:   21

Zomrelých:     18

Celkový prírastok obyvateľov:      18

Počet uzatvorených manželstiev:  10