Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2022:   1564

nad 15 rokov 1218
do 15 rokov 346
priemerný vek 36,14 r.

Deti (do 15 rokov)

346
dievčatá 168
chlapci 178

Mládež (od 15 do 18 rokov)

47
dievčatá 20
chlapci 27

Dospelí

1171
ženy 589
muži 582
 
Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
K trvalému pobytu prihlásených 22
Z trvalého pobytu odhlásených 15
Narodených 20
Zomrelých 18
Celkový prírastok obyvateľov 9
Počet uzatvorených manželstiev 8