Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011: 1277

z toho
počet obyvateľov nad 15 rokov: 1036
do 15 rokov: 241 
priemerný vek: 35,27 roka

Deti: (do 15 rokov)
dievčatá:125
chlapci: 116
Spolu :241


Mládež: (od 15 do 18 rokov)
dievčatá: 24
chlapci: 38
Spolu: 62

 

Dospelí:
ženy: 500
muži: 474
Spolu: 974

 

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

K trvalému pobytu prihlásených: 17 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 15 občanov

Narodených: 16

Zomrelých: 7

Celkový prírastok obyvateľov: 11

Počet uzatvorených manželstiev: 14