Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2012: 1275

z toho
nad 15 rokov: 1035
do 15 rokov: 240
priemerný vek: 35,53 r.


Deti (do 15 rokov): 240
dievčatá:124
chlapci: 116

Mládež (od 15 do 18 rokov): 53
dievčatá: 22
chlapci: 31

Dospelí: 982
ženy: 496
muži: 486

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

K trvalému pobytu prihlásených: 6 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 16 občanov

Narodených: 18

Zomrelých: 10

Celkový úbytok obyvateľov: 2

Počet uzatvorených manželstiev: 8