Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2013: 1283

z toho
nad 15 rokov: 1056
do 15 rokov: 227
priemerný vek: 35,88 r.

 
Deti (do 15 rokov): 227
dievčatá: 120
chlapci: 107

Mládež (od 15 do 18 rokov): 59
dievčatá: 28
chlapci :31

Dospelí: 997
ženy: 496
muži: 501


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

K trvalému pobytu prihlásených: 17 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 16 občanov

Narodených: 18

Zomrelých: 10

Celkový prírastok obyvateľov: 9

Počet uzatvorených manželstiev: 5