Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2014: 1303

z toho
nad 15 rokov: 1066
do 15 rokov: 237
priemerný vek: 35,98 r.

Deti (do 15 rokov): 236
dievčatá: 128
chlapci: 108

Mládež (od 15 do 18 rokov): 58
dievčatá: 25
chlapci: 33

Dospelí: 1009
ženy: 504
muži: 505


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

K trvalému pobytu prihlásených: 21 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 10 občanov

Narodených: 20

Zomrelých: 10

Celkový prírastok obyvateľov: 21

Počet uzatvorených manželstiev: 16