Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2015: 1330

nad 15 rokov: 1087
do 15 rokov: 243
priemerný vek: 36,16 r.


Deti (do 15 rokov): 243

dievčatá: 131
chlapci:112

Mládež (od 15 do 18 rokov): 59
dievčatá: 25
chlapci: 34

Dospelí: 1028
ženy: 513
muži: 515


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

K trvalému pobytu prihlásených:34 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 22 občanov

Narodených: 21

Zomrelých: 7

Celkový prírastok obyvateľov: 26

Počet uzatvorených manželstiev: 10