Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2016: 1343

nad 15 rokov: 1099
do 15 rokov: 244
priemerný vek: 36,35 r.


Deti (do 15 rokov): 244

dievčatá: 129
chlapci: 115

Mládež (od 15 do 18 rokov): 50
dievčatá: 25
chlapci: 25

Dospelí: 1049
ženy: 515
muži: 534


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

K trvalému pobytu prihlásených: 28 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 20 občanov

Narodených: 17

Zomrelých: 11

Celkový prírastok obyvateľov: 14

Počet uzatvorených manželstiev: 14