Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2017: 1384

nad 15 rokov: 1121
do 15 rokov: 263
priemerný vek: 36,45 r.


Deti (do 15 rokov): 263

dievčatá: 137
chlapci: 126

Mládež (od 15 do 18 rokov): 46
dievčatá: 24
chlapci: 22

Dospelí: 1075
ženy: 528
muži: 547


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

K trvalému pobytu prihlásených: 50 občanov

Z trvalého pobytu odhlásených: 21 občanov

Narodených: 19

Zomrelých: 8

Celkový prírastok obyvateľov: 40

Počet uzatvorených manželstiev: