PL - SK 2007 - 2013
Poľsko - slovenská spartakiáda žien
Piatok, 07 Marec 2014 09:48

 

PL-SK_2007-2013euroregion_beskydyunia_europejska

 POĽSKO-SLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA ŽIEN

Športové súboje žien sa uskutočnili vďaka realizácii projektu „Športové partnerstvo v obci Strumień, v obci Dolný Hričov a v obci Krasňany".
Prvou disciplínou bola súťaž o najrýchlejšie šľahanie snehu, v ktorej zvíťazilo družstvo z Pruchnej. Ďalšou úlohou bolo lúpanie jabĺk tak, aby bola šupka čo najdlhšia, tentokrát zvíťazil Drogomyśl. Ďalšou výzvou boli preteky družstiev (členky štartovali v poradí) a v rámci nej: beh vo vreci, beh s kávou, beh s vajcom, odbíjanie balónov hore, kotúľanie kolkov. V tomto prípade zvíťazilo družstvo zo Strumienia. V najťažšej disciplíne, čiže pochode na lyžiach „Bolko" zvíťazila skupina zo Zabłocia. Hod na cieľ nebol problémom a v tejto disciplíne zvíťazilo zastúpenie z Pruchnej. Zaujímavou úlohou bolo kopnutie „veľkou teniskou". Na najväčšiu vzdialenosť  14,64 m - poletela topánka dámy z Dolného Hričova. Poslednou disciplínou bolo preťahovanie lanom a ukázalo sa, že najsilnejšie boli dámy zo Strumienia.

Výsledky:
I. miesto  Strumień
II. miesto  Krasňany
III. miesto  Dolný Hričov
IV. miesto  Pruchna
IV. miesto  Zbytków
V. miesto  Bąków
V. miesto  Drogomyśl

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

Fotogaléria za podujatia

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!