Účasť poslancov na zasadnutiach OZ 2010 - 2014 Tlačiť
Štvrtok, 27 December 2012 09:33
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2010 - 2014.
 
ROK 2014

Poslanci
22.
21.02.
23.
16.05.
24.
30.06.
25.
15.08.
26.
26.09.
ust.
12.12

Mária Rampašeková
P
P P
N
P
P
Vladimír Stanko
P
N N N
P
N
Ján Bielka
P
P
N
P
P
P
Stanislav Pallo
P
P
P
N
P
N
Radoslav Krajčík
P
P
P
P
P
P
Slavomír Rusnák
P
P
P
N
P
N
Pavol Trnka
N
P
P
N
N
N
Miroslav Švec
N
N
P
N
N
N
Júlia Staníková
N
P
P
P
N
N

 

ROK 2013

Poslanci
16.
08.03.
17.
03.05.
mimor.
15.05.
18.
27.06.
19.
08.08.
mimor.
20.09.
20.
22.11.
21.
16.12.
Mária Rampašeková
P
N
P
N
P
P
P N
Vladimír Stanko
P
P
N
N
P
N
N P
Ján Bielka
N
P
N
P
P
P
P P
Stanislav Pallo
P
P
P
P
P
P
N P
Radoslav Krajčík
P
P
P
P
P
P
P P
Slavomír Rusnák
P
P
P
N
P
P
P P
Pavol Trnka
P
P
P
P
N
P
P N
Miroslav Švec
P
N
N
P
P
P
P N
Júlia Staníková
P
N
P
N
P
P
N P

 

 ROK 2012

Poslanci
mimor.
16.01.
9.
24.02.
10.
30.03.
11.
04.05.
12.
28.06.
13.
07.09.
14.
16.11.
15.
14.12
Mária Rampašeková
P
P
P
P
P
P
P
P
Vladimír Stanko
P
P
P
P
P
N
N
P
Ján Bielka
N
P
P
P
P
P
P
P
Stanislav Pallo
P
P
P
P
N
P
N
P
Radoslav Krajčík
P
P
P
P
P
P
P
P
Slavomír Rusnák
P
P
P
P
P
P
P
P
Pavol Trnka
P
P
P
P
P
P
P
P
Miroslav Švec
P
N
P
P
N
P
P
N
Júlia Staníková
P
P
N
P
N
P
P
N

ROK 2011

Poslanci
ust.
21.12.
2010
2.
24.01.
3.
25.03.
mimor.
13.05.
4.
03.06.
5.
15.07.
mimor.
23.09.
6.
21.10
7.
18.11.

8.
15.12.
Mária Rampašeková
P P P P P P P N P
P
Vladimír Stanko
P P P N P P N P N
P
Ján Bielka
P P P P P N P P P
P
Stanislav Pallo
P P P P P P P P P
P
Radoslav Krajčík
P P P P P P P P P
P
Slavomír Rusnák
P P P P P P P P P
N
Pavol Trnka
P P P P P P P P N
P
Miroslav Švec
P P P P N P P N P
N
Júlia Staníková
P P P N N N N P P
N

 

 Vysvetlivky:

  P - prítomný

  N - neprítomný, ospravedlnený 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!