20.03.2020 Natur packSpoločnosť OZV NATUR-PACK, a.s., vzhľadom na aktuálne zistenia o hrubom porušovaní pravidiel triedenia odpadov, sa rozhodla nadviazať na prvý videoapel na ochranu pracovníkov zberových spoločností ďalšou výzvou.

V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov. Tím Natur-pack sa rozhodli nazrieť do modrých a žltých kontajnerov na triedený zber. To, čo zistili, je viac ako zarážajúce. V približne tretine modrých kontajnerov našli použité hygienické vreckovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % žltých kontajnerov našli použité jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych materiálov.

Ich urgentný videoapel nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti po kliknutí na obrázok:

09.04.2020 Naturpack koronavirus a triedenie odpadov


 

zverejnené 21.03.2020

20.03.2020 Natur packVzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Buďme preto ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné, snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.

Ako to môžeme urobiť?

  • Odložte napríklad jarné upratovanie na neskôr.
  • Nakupujte iba to čo je nevyhnutne potrebné.
  • Neplytvajte potravinami.
  • Dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber.
  • A nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať.
  • Neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.
  • Zvýšené riziko sa netýka len osôb na zberových vozidlách ale aj pracovníkov dotrieďovacích liniek.

 

20.03.2020.Dolezita sprava Odpady