Ako produkovat menej odpadu v domacnostiVážení občania,

týmto Vás vyzývame, aby ste sa zapájali do triedenia odpadu (za ktorý sa neplatí ani jedno euro) a prispeli tak k zníženiu zmesového komunálneho odpadu, za ktorý sa poplatok každý rok zvyšuje.

 

Ako produkovať menej odpadu v domácnosti?

  • Predchádzajte zbytočnému odpadu pri nakupovaní, využívajte to, čo už doma máte.
  • Dajte veciam novú šancu – premeňte napríklad staré tričko na handru na prach.
  • V smetnej nádobe sa nesmie nachádzať odpad, ktorý patrí do triedeného zberu.
  • Trieďte odpad do farebných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
  • Zelený a kuchynský odpad kompostujte, hovorte o tom, ako sa vám darí a motivujte svoje okolie.

Prečo ešte niektorí netriedia odpad? A čo urobíme s tými, ktorí na celé triedenie odpadu doslova kašlú? Pýtajú sa občania našej obce, ktorí vytriedia komunálny odpad tak, že nemajú v smetnej nádobe takmer žiadny odpad. Ale prečo by aj oni nemohli prispieť k tomu, aby sa nám znížilo množstvo zmesového komunálneho odpadu v obci a tým aj poplatok za skládkovanie, ktorý každý rok narastá, pretože naša obec stále málo triedi odpad.

Príklad: úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 35,46% a poplatok za skládkovanie 13 €, ale za rok 2020 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 35,65% a poplatok za skládkovanie sa zvýšil na 22 €. Čo z toho vyplýva? Naša obec sa vôbec nezlepšila v triedení odpadov, ale naopak. Pri kontrole po obci, čo sa nachádza v smetných nádobách sme zistili, že sú tam plasty, plechovky, krabice od džúsov ale aj kartóny, ktoré patria do farebných kontajnerov rozmiestnených po celej obci.

Na pohodlnosť niektorých našich občanov doplácajú všetci tí, ktorí odpad starostlivo triedia, pretože každý zaplatí rovnaký poplatok za odpad.
Takže milí naši občania, pusťme sa s chuťou do práce a začnime viac triediť a o rok zistíme, či sme sa zlepšili, alebo nie.