NATUR-PACK pripravil ďalšiu reportáž na tému medvede vs. odpadové kontajnery.

Reportáž bola vytvorená v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého na základe požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého.
Táto edukačná aktivita je určená pre samosprávy a ďalšie právnické osoby, ktorých sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19).

13.11.2021 Naturpack video medvede vs odpady 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak Vás táto téma zaujala, pozrite si aj prvú reportáž k výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí: https://www.youtube.com/watch?v=GcDA9U0kXTo