NATUR-PACK v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) pripravili pre verejnosť unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.

Aktualizovaný materiál je pripravený pre všetky varianty triedeného zberu. Zahŕňa aj rozsiahle zmeny, ktorými v súčasnosti triedenie odpadov na Slovensku prebieha, ako je povinný zber kuchynského odpadu alebo spustenie zálohového systému pre nápojové PET fľaše a plechovky.
Aktualizovaná verzia najobsiahlejšej príručky o triedení a predchádzaní vzniku odpadov je v súčasnosti najkomplexnejšou príručkou o triedení odpadov na Slovensku, ktorá sa venuje triedeniu papiera, plastov, skla, nápojových kartónov, kovov, textilu, ale aj kuchynskému oleju, kompostovaniu a triedeniu kuchynského bioodpadu, batérií a elektroodpadov.

Dokument na stiahnutie:  Alchýmia triedenia komunálneho odpadu