Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave,

t.j. fľašu je potrebné stlačiť na minimálny možný objem a zatvoriť uzáver na fľaši, aby sa zamedzilo opätovnému zväčšeniu objemu, nakoľko dochádza k rýchlemu naplneniu kontajnerov. Taktiež je potrebné stláčať aj tetrapaky a kovové obaly.

Zároveň vyzývame občanov, aby ku kontajnerom na separovaný zber nenosili vrecia a tašky s komunálnym odpadom.


kom.odpad_-_krizovatka