Spoločnosť NATUR-PACK pripravila pre občanov partnerských samospráv ďalšie vzdelávacie aktivity.

Prvou je animovaný vzdelávací seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca".
1. úvodný diel k seriálu Nehádžme všetko do jedného vreca

1_Uvodny_diel

2. diel PAPIER

2._diel_Papier

3. diel PLASTY

3._diel_Plasty

4. diel SKLO

4._diel_SKLO

5. diel KOVY

5._diel_KOVY

6. diel ELEKTROODPADY

6._diel_ELEKTROODPADY

7. diel BATÉRIE A AKUMULÁTORY

7._diel_BATERIE

Druhou vzdelávacou aktivitou je informačný plagát "Spoločne vytrieďme farebnejší svet".

Spolocne_vytriedme_farebnejsi_svet