Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 09.12.2019, zvesené: 27.12.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 13.12.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky (218,28 KB)
Dátum vyvesenia: 28.11.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 12.11.2019.
Dátum vyvesenia: 28.10.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.10.2019.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky (220.02 Kb)
Dátum vyvesenia: 14.10.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 22.10.2019.
Dátum vyvesenia: 07.10.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAL KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 15.10.2019.
Dátum vyvesenia: 30.09.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAL KATRINEC, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.10.2019.
Dátum vyvesenia: 25.09.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  doporučenej  listovej zásielky pre adresáta RADOVAN SOTOLÁR, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 27.09.2019.
Dátum vyvesenia: 12.09.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.09.2019.
Dátum vyvesenia: 06.09.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta ANNA  MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 03.09.2019. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (225.94 Kb) Dátum vyvesenia: 19.08.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.08.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (224.11 Kb)
Dátum vyvesenia: 26.07.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.08.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (229.00 Kb)
Dátum vyvesenia: 18.07.2019


Oznámenie o uložení zásielky V zmysle §5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 16.07.2019.
Dátum vyvesenia: 01.07.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta RADOVAN SOTOLÁR. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 15.07.2019.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (225.00 Kb) Dátum vyvesenia: 27.05.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.06.2019.
Dátum vyvesenia: 31.05.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 11.06.2019.
Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky (246.52 Kb) Dátum vyvesenia: 27.05.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 30.05.2019.
Dátum vyvesenia: 15.05.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.05.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (227.02 Kb)
Dátum vyvesenia: 02.05.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.05.2019. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (228.30 Kb) Dátum vyvesenia: 23.04.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta ANNA  MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.04.2019. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (219.25 Kb) Dátum vyvesenia: 12.04.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.04.2019.
Dátum vyvesenia: 08.04.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta ANNA  MAŽGÚTOVÁ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 18.04.2019. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (237.03 Kb) Dátum vyvesenia: 03.04.2019


Oznámenie o uložení zásielky V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAL KATRINEC, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.04.2019.
Dátum vyvesenia: 18.03.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.04.2019.
Dátum vyvesenia: 18.03.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 21.03.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenia o uložení zásielky   (223.94 Kb)
Dátum vyvesenia: 06.03.2019


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 25.02.2019.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (521.41 Kb)
Dátum vyvesenia: 08.02.2019