Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (284.04 Kb)
Vyvesené: 27.12.2018,  zvesené: 11.01.2019

 


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (232.92 Kb) Vyvesené: 20.12.2018,  zvesené: 04.01.2019


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta PAVOL TAVAČ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 31.12.2018.
Dátum vyvesenia:  14.12.2018


Oznámenie o uložení zásielky V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 31.12.2018.
Dátum vyvesenia:  14.12.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  listovej zásielky pre adresáta Miroslav Mažgút, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 27.12.2018.
Dátum vyvesenia: 10.12.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  listovej zásielky pre adresáta Michal Katrinec, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 19.12.2018.
Dátum vyvesenia: 04.12.2018


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (202.39 Kb)
Vyvesené: 26.11.2018,  zvesené: 11.12.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  listovej zásielky pre adresáta Michajlo Katrinec, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.12.2018.
Dátum vyvesenia: 22.11.2018


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (371.56 Kb)
Vyvesené: 29.10.2018,  zvesené: 13.11.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 10.11.2018.
Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (229.86 Kb)
Vyvesené: 26.10.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.11.2018. Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (225.35 Kb) Vyvesené: 17.10.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 30.10.2018. Dokument na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky   (235.59 Kb) Vyvesené: 15.10.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  listovej zásielky pre adresáta JÁN KUBALA, ktorú si môže prevziať  na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.10.2018.
Dátum vyvesenia: 08.10.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 09.10.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (217.73 Kb) Vyvesené: 24.09.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAL KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 02.08.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (541.29 Kb) Vyvesené: 18.07.2018


Oznámenie o uložení zásielky V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV   MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 03.07.2018.
Dátum vyvesenia:  18.06.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 29.06.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (212.50 Kb) Vyvesené: 14.06.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 11.06.2018.
Dátum vyvesenia:  25.05.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAJLO KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 08.06.2018. Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (108.24 Kb) Vyvesené: 24.05.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 31.05.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (230.47 Kb) Vyvesené: 16.05.2018


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejbá vyhláška   (262.32 Kb)
Vyvesené: 14.05.2018,  zvesené: 29.05.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MIROSLAV MAŽGÚT. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 14.05.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (215.79 Kb) Vyvesené: 27.04.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 14.05.2018.
Dátum vyvesenia:  27.04.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 07.05.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (226.51 Kb) Vyvesené: 23.04.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 13.04.2018.
Dátum vyvesenia:  29.03.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie  „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta PAVOL TAVAČ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť  na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 03.04.2018.
Dokument na stiahnutie:   Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta   (221.93 Kb)
Dátum vyvesenia: 19.03.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MICHAJLO  KATRINEC, ktorú si môže prevziať na obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 16.03.2018.
Dátum vyvesenia:  01.03.2018.


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (248.15 Kb)
Vyvesené: 22.02.2018,  zvesené: 09.03.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA  MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 09.03.2018.
Dátum vyvesenia:  22.02.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV   MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 06.03.2018.
Dátum vyvesenia:  19.02.2018


Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta MIROSLAV   MAŽGÚT, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote  do 27.02.2018.
Dátum vyvesenia:  12.02.2018


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (215.02 Kb)
Vyvesené: 05.02.2018,   zvesené: 20.02.2018


Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MICHAJLO KATRINEC. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Varín si môže vyzdvihnúť na 0becnom úrade v Krasňanoch v lehote do 23.01.2018. Dokument na stiahnutie:  Oznámenie o uložení zásielky   (269.89 Kb) Vyvesené: 08.01.2018, zvesené: 23.01.2018