Obec Krasňany na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline upozorňuje chovateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.

Každý chovateľ, ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov v termíne do 23.10.2020.

Bližšie informácie nájdete v dokumente  pdfŽiadosť o súčinnosť - informovanie chovateľov ošípaných