O pár dní končí prvé elektronické samosčítanie obyvateľov. K 29.3.2021 je sčítaných 86 % obyvateľov obce Krasňany. Vyzývame občanov našej obce, aby využili posledné dni online sčítania a splnili si zákonnú povinnosť sčítať sa.

Už ste sa sčítali? Ak nie, pripomíname, že 31. marca 2021 bude samosčítanie ukončené a sčítací formulár už nebude možné po tomto termíne vyplniť. Nezabudnite, že sčítať sa musia všetci obyvatelia, teda aj deti, samostatne pod ich rodným číslom. Povinnosť sčítať sa majú aj obyvatelia, ktorí žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú v obci.
Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším príbuzným a blízkym, ak vás o to požiadajú, príp. spoluobčanom, ktorí nemajú pripojenie na internet.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, budete môcť využiť asistované sčítanie, ktorého obdobie je určené medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021. Navštívite kontaktné miesto zriadené obcou (u nás bude kontaktným miestom obecný úrad), kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo požiadate o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi doma a sčíta Vás.
Obdobie asistovaného sčítania bude určené pre každú obec individuálne, maximálne na dobu 6 týždňov. Termín určí predseda Štatistického úradu SR rozhodnutím na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku a v regiónoch. O termíne určenom pre našu obec Vás budeme informovať.

Upozorňujeme, že asistované sčítanie by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít)

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

Dokument na stiahnutie: pdfSpoločné tlačové vyhlásenie ŠÚ SR a ÚVZ SR zo dňa 09.03.2021 (236,9 Kb)

Prosíme, využite možnosť samosčítania sa z pohodlia a bezpečia Vášho domova a nezabúdajte, že do konca samosčítania nám zostávajú už len 4 dni.

Po kliknutí na obrázok budete presmerovaný na elektronický formulár:

Banner SODB pre web obce