Stavebný úrad Krasňany bude od 06.04.2021 z dôvodu PN zatvorený (minimálne 2 týždne).