Dňa 13. júna 2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov. Miera sčítania za našu obec: 94,44 %.
Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.