Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi. Viac informácií nájdete v priloženom letáku v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku.

Slovenská republika má vytvorené možnosti na ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Ak máte pochybnosti, kontaktujte zamestnancov bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818. V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte volať 112 alebo 158.

pdfInformačný leták v slovenskom a krajinskom jazyku

pdfDôležité kontakty a informácie