Štatistický úrad SR sprístupnil na webovej stránke www.scitanie.sk dátový produkt "MOJA OBEC". Využíva v ňom údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. „MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne pre všetkých 2927 obcí.

Odkaz na štatistický súhrn údajov pre obec Krasňany: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK031B517712