Slovenská autobusová doprava, a.s., Žilina oznamuje, že školský spoj Krasňany - Varín bude mať od pondelka 6.3.2023 odchod o 7:00 hod. od požiarnej zbrojnice.

Žiadame školákov, aby uprednostňovali tento spoj.