Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha celoročný zber nadbytočného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. Na tento účel sú za obecným úradom a pri požiarnej zbrojnici umiestnené špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete vložiť použitý, ale zachovalý textil, oblečenie, obuv a hračky, ktoré môžu byť následne použité. Odovzdaný materiál musí byť primerane čistý a zabalený.

Žiadame občanov, aby do týchto zberných nádob vhadzovali len textil, šatstvo, obuv a hračky. Do nádob nepatrí komunálny, separovaný a nebezpečný odpad.

Zberná nádoba bude pravidelne vyprázdňovaná a po dotriedení jej obsah "poputuje" prostredníctvom charitatívnej organizácie ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sú ochotní zapojiť sa a tak prispieť nielen k čistote nášho prostredia, ale aj pomôcť občanom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.


zberna_nadoba1