Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe zámeru "DREI-METAL - výkup druhotných surovín" vydal po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokument na stiahnutie v PDF: ROZHODNUTIE "DREI-METAL - výkup druhotných surovín