Spoločnosť Kia Motors Slovakia vydala tlačovú správu "Kia podporuje rozvoj okolitých obcí". Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporí 8 projektov a celkovo prerozdelí 45 000,- Eur.

Medzi podporené obce patrí aj obec Krasňany. Nadácia Pontis nám poskytne grant v hodnote 7500,00 Eur na projekt Rešpektovanie rozdielnosti, oprava miestnych komunikácií v okrajových častiach obce.

Dokument na stiahnutie v PDF: Tlačová správa - KIa podporuje rozvoj okolitých obcí