Z dôvodu rastúceho počtu prípadov neférového predaja energií zverejňujeme oznam SSE, a.s., Žilina.

Vážení občania,
upozorňujeme Vás, že aj v našej obci Vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky. Môžu Vás nútiť okamžite podpísať novú zmluvu alebo zavádzať, že podpisom zmluvy sa nezmení dodávateľ energií. Vy pritom vôbec nemusíte ušetriť a môžete prísť aj o kvalitnú zákaznícku atarostlivosť, ktorú Vám poskytuje Váš súčasný dodávateľ energií. Dobre zvážte výhodnosť každej ponuky.

Odporúčam Vám, aby ste nepodpisovali žiadne dokumenty skôr, ako si ich dôkladne prečítate.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde Vám radi poradia.

Občanov, ktorí už novú zmluvu podpísali a nie sú s ňou spokojní informujeme, že zmluvu uzatvorenú pri podomovom predaji môžu bez udania dôvodu vypovedať do 14 pracovných dní od jej uzatvorenia.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 0850 111 468.