kalendar_podujati_MAS_2015_mMiestna akčná skupina (MAS) OZ "Partnerstvo pre MAS Terchvoská dolina", ktorej členom je aj naša obec, prináša informácie o kultúrno - spoločenských a športových podujatiach v roku 2015.

Je pripravená rôznorodá ponuka podujatí, na ktorých ste srdečne vítaní. Svojou účasťou dotvoríte atmosféru jednotlivých podujatí a podporíte snahu mnohých aktivistov a organizátorov, ktorí sa každoročne podieľajú na ich realizácii a tým aj na spestrení života v tomto regióne.