Vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravnej situácie v okrese Žilina a Bytča zverejňujeme článok venovaný nesprávnemu spôsobu jazdy, ako tretej najčastejšej príčine dopravných nehôd. O zverejnenie článku pre širokú verejnosť nás požiadal Okresný dopravný inšpektorát v Žiline v rámci svojich preventívnych aktivít.

 

Nesprávny spôsob jazdy - tretia najčastejšia príčina dopravných nehôd

Zo štatistík dopravnej nehodovosti za 10. mesiacov roku 2016 v rámci Slovenska vyplýva, že nesprávny spôsob jazdy patrí medzi tretiu najčastejšiu príčinu dopravných nehôd. Spôsob jazdy je definovaný v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávky v § 9, kde sa okrem iného uvádza, že : „vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.“

Tabuľka – počet dopravných nehôd zavinených nesprávnym spôsobom jazdy v rámci jednotlivých krajov Slovenska za 10 mesiacov r. 2016:

Kraj Počet dopravných nehôd zavinených
nesprávnym spôsobom jazdy
Bratislavský 40
Trnavský 33
Trenčiansky 52
Nitriansky 44
Žilinský 102
Banskobystrický 60
Prešovský 101
Košický 41
Spolu 473


Ako je vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, za 10 mesiacov roku 2016 bolo spôsobených na Slovensku 473 dopravných nehôd nesprávnym spôsobom jazdy. Najviac dopravných nehôd zavinených nesprávnym spôsobom jazdy bolo spôsobených v Žilinskom kraji a to 102, čo predstavuje 21,6% - ný podiel.

V okresoch Žilina a Bytča bolo za 10 mesiacov roku 2016 zavinených 30 dopravných nehôd nesprávnym spôsobom jazdy, pri ktorých boli 2 osoby usmrtené, 3 osoby ťažko zranené a 14 osôb bolo ľahko zranených. Najviac dopravných nehôd spôsobených nesprávnym spôsobom jazdy bolo v katastri obce Žilina, Teplička nad Váhom, Varín, Krasňany, Belá, Terchová, Rajecké Teplice, Strečno, Bytča, Kolárovice a Petrovice. Zároveň touto cestou žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, správali sa voči sebe ohľaduplne a tak prispeli svojim správaním k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na našich cestách a tiež najmä vodičov motorových vozidiel, aby dávali prednosť chodcom, ktorí vstúpili na vozovku a prechádzajú cez priechod pre chodcov.