Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany


Informácie o zákazke: Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa §113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.. Predkladanie ponúk: DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina

Dokumenty na stiahnutie:
Súťažné_podklady_Krasňany_MŠ   (218,91Kb)
JED-formuár_Krasňany_MŠ   (270,28 Kb)
Zadanie   (135,71 Kb)

Projektová dokumentácia:
Architektúra    (1.68 Mb)
Elektroinštalácia   (966.49 Kb)
Požiarna ochrana   (697.49 Kb)
Rekonštrukcia vykurovania   (1.64 Mb)
Statika 1   (1.17 Mb) Statika_2   (1.53 Mb) 
Vykurovanie   (1.34 Mb)
Vzduchotechnika   (109.32 Kb)
Zdravotechnika   (839.29 Kb)