Otázka zo dňa 23.03.2013
Meno: Michal
Dobrý deň, bude sa jarný zber elektroodpadu konať aj v Krasňanoch?

Odpoveď:

Áno bude. Zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční 03.05.2013.