Otázka zo dňa 17.03.2015
Meno: Ivana
Dobrý deň, obraciam sa na Vás so záležitosťou, ktorá ma veľmi zarmútila. Krásna zákonom chránená lipa malolistá rastúca 250 rokov na starom cintorín v katastri vašej obce bola dnes vyrúbaná. Môžem sa opýtať, aké dôvody k tomu viedli. Za vašu odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.
S pozdravom Ivana Kobrtková

Odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vášho emailu o informáciu k lipe malolistej Vám obec Krasňany objasňuje dôvody jej výrubu:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím vydal súhlas na výrub chráneného stromu Lipa malolistá na starom cintoríne v Krasňanoch z dôvodu zlého zdravotného stavu, bez nádeje na možnosť pokračovať v raste. Lipa vykazuje stupeň poškodenia biotickými činiteľmi - huby, hniloba. Zároveň je nebezpečným prvkom v danom prostredí pre svoje okolie – možné ohrozenie zdravia osôb, majetku a tiež poškodenie okolitých drevín.

K chránenej lipe napísala stanovisko aj Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody vo Varíne, SNP MF. S odôvodnením, že drevina je napadnutá drevokaznou hubou, čo značne znižuje jej odolnosť voči poveternostným vplyvom, že statika dreviny je narušená, hrozí jej vývrat, a že v decembri 2013 došlo vplyvom silného vetra k výlomu jednej z troch vetiev hlavného rozkonárenia, doporučila vydať kladné rozhodnutie o vykonaní výrubu.