DSC 1681Ubehol rok a opäť sme sa stretli a zabavili s našimi seniormi. Táto akcia je milou príležitosťou na strávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Dôchodcov aj účinkujúcich na úvod privítala starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD., zablahoželala a odovzdala darčeky všetkým dôchodcom, ktorí sa dožili v tomto roku okrúhleho jubilea.

Úvod kultúrneho programu patril našim speváčkam zo speváckej skupiny Krasňanka, ktoré neskôr vystriedali dievčatá z FS DÚHA. Ich milé vystúpenie rozveselilo a miestami až dojalo všetkých prítomných.
V0šetci odchádzali domov spokojní a v dobrej nálade.

Fotogaléria z podujatia