DSC 1802

Prvý adventný týždeň každoročne patrí našim najmenším. V piatok 6. decembra 2019 zavítal do našej obce Mikuláš. No neprišiel sám, nechýbali anjel s čertom. Deti ich čakali pred hasičskou zbrojnicou. Všetci sa tešili a nevedeli dočkať, kedy mu budú môcť spríjemniť mrazivý zimný podvečer so svojimi pesničkami a básničkami.

Z detských tváričiek sa dala čítať radosť a očakávanie, veď na príchod Mikuláša sa už veľmi tešili. Mikuláš bol iste v našej obci spokojný, všade našiel len poslušné deti a sľúbil, že o rok príde zas.
Malí aj veľkí si stretnutie s Mikulášom užili, deti potešili balíčky so sladkosťami a domov si všetci odniesli pekný zážitok. Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej obce aj atmosféru prebiehajúceho adventu a blížiacich sa Vianoc, veď nám rozsvietil vianočný stromček.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.

Fotogaléria z podujatia