01 7Dňa 30. júna 2020, okrem toho že žiaci ukončili školský rok, sme slávnostne otvorili hvezdárničku, ktorá sa nachádza na budove školy. V rámci projektu s Nadáciou Kia Motors Slovakia bolo vybudované schodisko, ktoré sprístupnilo vstup do hvezdárničky. Cieľom je využitie nielen žiakmi a občanmi našej obce, ale aj okolitých obcí.

Pri otvorení nám prednášal p. Ján Mäsiar, riaditeľ Žilinskej hvezdárne. V spoločenskej sále nad obecným úradom bolo planetárium, v ktorom robili zaujímavú prezentáciu zástupcovia Žilinskej hvezdárne.

Ďakujeme všetkým za realizáciu tohto projektu a umožnenie zúčastniť sa zaujímavých prednášok nielen pri otvorení, ale tiež aj v budúcnosti. Ďakujeme, že môžeme byť bližšie ku hviezdam.

Fotogaléria z podujatia