DSC 2412Dňa 1. júna sme slávili Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti starostka obce Ing. Jana Žáková PhD. v škole rozdala deťom darčeky. V škôlke boli rozdané až 17. júna, nakoľko to epidemiologická situácia skôr nedovolila. Detičky v škôlke starostke zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Všetci sa darčekom potešili.