oslavy_mV dňoch 29. - 31. augusta 2008 sa v našej obci konali oslavy pri príležitosti 75. výročia založenia DHZ Krasňany a zároveň aj oslavy sv. Moniky, patrónky našej obce. Oslavy začali slávnostnou schôdzou, na ktorej sa odovzdávali Pamätné listy. V sobotu bolo športové dopoludnie na futbalovom ihrisku, neskôr spoločenská zábava v letnom amfiteátri. 
V nedeľu sa konala slávnostná sv. omša v letnom amfiteátri, súťaž hasičov o Putovný pohár starostu obce a kultúrny program v ktorom vystúpili: imitátor Števo Hruštinec & Juro Chlebana, súbor Krasnianske ženy, mladí heligonkári, ľudová hudba z  Terchovej, „Ťažká muzika z Terchovej", „Trio z Chotára" a i. Večer starosta obce zapálil „Vatru zvrchovanosti". Potom nasledovala voľná zábava v letnom amfiteátri.

Ocenení:
1. Peter Letko
2. Dagmar Vojteková
3. Jozef Trnka
4. Rudolf Krajčík
5. Miroslav Brezáni
6. Jozef Strakoš
7. Ján Kubala
8. Marián Bielka
9. Ľubomír Krajčík
10. Eva Bukovinská
11. Zuzana Bukovinská
12. Mária Cigániková
13. Dominika Cigániková
14. Veronika Macangová
15. Mária Milecová
16. Monika Ticháková
17. Eva Ticháková
18. Katarína Ticháková
19. Kristína Lopušanová
20. František Cigánik st.
21. Veronika Cigániková
22. Alexander Šlesár
23. Helena Tavačová
24. Justín Tavač
25. Františka Trnková
26. Gustáv Trnka
27. Albín Trnka st.
28. Pavol Trnka st.
29. Jozef Vričan
30. Filip Tichý
31. Emil Ondráš In memoriam
32. Adam Letko In memoriam
33. Ján Vrábel In memoriam
34. Martin Zázrivec In memoriam
36. Rudolf Tichák ml. In memoriam
37. Štefan Tichák In memoriam
38. Juraj Kvak In memoriam
39. František Tichák In memoriam
40. Juraj Filo In memoriam
41. František Tichák ml. In memoriam
42. Miroslav Cigánik In memoriam
43. Martin Kubík In memoriam
44. Marián Cigánik In memoriam
45. Ignác Trnka In memoriam
46. Jozef Macanga In memoriam
47. PhDr. Ján Podmanický
48. Viktor Skaličan
49. Ľubomír Poništ
50. DHZ Stará Bystrica
51. Mgr. Jozef Hluchý
52. Anton Pastva
53. JUDr. Jozef Minárik, prezident DPO SR
54. Dobrovoľný hasičský zbor CASTELTESINO-ITÁLIA
55. Ochotnizna stráž požiarná RADLIN-II.- POĽSKO
56. Viliam Kišša
57. Ing. Ján Peknuša
58. Ruggero Gadotti