10V stredu 27. októbra 2010 Obecný úrad Krasňany a Klub dôchodcov Krasňany pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovali stretnutie dôchodcov a jubilantov. Október - Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali.


Aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce  roky

Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a veselej atmosfére v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom. Po príhovore starostu obce bola slávnostne otvorená "spoločenská miestnosť pre seniorov". Svojimi rytmickými piesňami spestrili atmosféru večera krasňanskí heligonkári pod vedením Ing. Martina Čerňanského a na akordeóne zahrala Dagmar Vojteková. Nechýbal pohár dobrého vína, zákusky a klobása. Dôchodcovia jubilanti obdržali pri príležitosti svojho sviatku malú pozornosť.

A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoživotnú prácu.