futbal_mZúčastnili sa družstvá :
  • Krasňany
  • Stráža
  • Nezbudská Lúčka
  • Stará Bystrica

Zápas medzi Strážou a Starou Bystricou
Krasňany a Nezbudská Lúčka
Každé družstvo získalo svoj pohár a boli ocenení aj najlepší strelec, najlepší hráč a najlepší brankár.
Futbalový turnaj vyhralo domáce družstvo KRASŇANY
Na 2.mieste sa umiestnilo družstvo STARÁ BYSTRICA
Na 3.mieste sa umiestnilo družstvo STRÁŽA
Na 4.mieste sa umiestnilo družstvo NEZBUDSKÁ LÚČKA